30 maja, 2024

Blog o życiu

Tematy zdrowotne i lifestylowe tylko u nas!

Nowoczesna technologia druków 3D

2 min read

Druk 3D, znany również jako produkcja addytywna, to metoda tworzenia trójwymiarowego obiektu warstwa po warstwie za pomocą projektu stworzonego komputerowo.

Jest to przeciwieństwo tradycyjnych procesów produkcyjnych, w których ostateczny projekt jest wycinany z większego bloku materiału. W rezultacie druk 3D generuje mniej odpadów materiałowych. Istnieje wiele różnych materiałów do drukowania 3D, w tym tworzywa termoplastyczne, takie jak akrylonitryl-butadien-styren (ABS), metale (w tym proszki), żywice i ceramika.

Nowoczesna technologia druków 3D

Jakie są rodzaje wydruków 3D?

Istnieją trzy rodzaje technologii druku 3D, a mianowicie spiekanie, topienie i stereolitografia. Spiekanie to technologia, w której materiał jest podgrzewany, ale nie do punktu topnienia, aby stworzyć elementy o wysokiej rozdzielczości. Proszki metalowe są używane do bezpośredniego spiekania laserowego metali, natomiast proszki termoplastyczne są używane do selektywnego spiekania laserowego. Metody topienia w druku 3D obejmują stapianie w złożu proszkowym, topienie wiązką elektronów i bezpośrednie osadzanie energii, które wykorzystują lasery, łuki elektryczne lub wiązki elektronów do drukowania obiektów poprzez topienie materiałów w wysokiej temperaturze.

Stereolitografia wykorzystuje fotopolimeryzację do tworzenia części 3D. Technologia ta wykorzystuje właściwe źródło światła do interakcji z materiałem w selektywny sposób w celu utwardzenia i zestalenia przekroju obiektu cienkimi warstwami. Czas drukowania 3D zależy od wielu czynników, w tym od rozmiaru części i ustawień użytych do drukowania. Jakość gotowej części jest również ważna przy określaniu czasu drukowania, ponieważ produkcja elementów wyższej jakości trwa dłużej. Drukowanie 3D może trwać od kilku minut do kilku godzin lub dni, a szybkość, rozdzielczość i objętość materiału są tutaj ważnymi czynnikami.

Nowoczesny wydruk 3d pozwala na łatwe tworzenie niestandardowych części geometrycznych, gdzie zwiększona złożoność nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. W niektórych przypadkach drukowanie 3D jest tańsze niż inne metody produkcji, ponieważ nie stosuje się dodatkowego materiału, nie ma również strat.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.