12 kwietnia, 2024

Blog o życiu

Tematy zdrowotne i lifestylowe tylko u nas!

Jak terapia sztuką pomaga seniorom?

4 min read

Arteterapia, czyli terapia sztuką to rodzaj oddziaływania terapeutycznego w toku, którego wykorzystywane są różnego rodzaju techniki kreatywne. Może to być na przykład rysowanie, malowanie, rzeźbienie, taniec czy fotografia a więc wszystko to, co wyzwala w nas emocje i artyzm. Arteterapia jest szczególnie polecana nie tylko dzieciom ale i osobom starszym, które pod okiem odpowiednio wykwalifikowanego terapeuty mogą nauczyć się jak komunikować i rozumieć swoje potrzeby. Dodatkowy atut arteterapii to możliwość pracy w grupie, która umożliwia seniorom stały kontakt z innymi ludźmi, tak ważny dla prawidłowego funkcjonowania. Jak jeszcze terapia przez sztukę może pomóc seniorom?

Czym dokładniej jest arteterapia?

Sama nazwa arteterapia to połączenie słów sztuka i terapia. Pierwszy określenia tego użył w 1942 roku Anglik Adrian Hill, a do popularyzacji tej metody terapeutycznej przyczyniła się amerykańska psycholog Margaret Naumburg. W dużym uproszczeniu arteterapia to połączenie techniki psychoterapeutycznej z procesem twórczym, które ma na celu poprawę zdrowia psychicznego oraz samopoczucia jednostki. Ważne jest również to, że biorąc udział w tego typu zajęciach nie trzeba wykazywać żadnych zdolności artystycznych, bowiem ważny jest sam proces twórczy i to, co ze sobą niesie, a nie jego efekt finalny w postaci jakiegoś wytworu. Temat, jakim jest arteterapia został szczegółowo opisany na stronie: https://sensarte.pl/czym-jest-arteterapia/, gdzie dodatkowo autorka wymieniła funkcje, które mają za zadanie wpływać na wiele aspektów zdrowia osoby uczęszczającej na tego rodzaju terapię. Terapia przez sztukę jest dzięki temu niezwykle uniwersalna i może być z powodzeniem stosowana zarówno u osób bardzo młodych jak i tych w wieku podeszłym. Jest to również forma terapii, którą stosuje się w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jakie rezultaty niesie ze sobą arteterapia?

Terapia przez sztukę jest jednym z rodzajów oddziaływania terapeutycznego, którego efekty widoczne są już po pierwszym spotkaniu. Wszystko to dlatego, że pacjent nie jest jedynie biernym opowiadaczem, jak to się dzieje w niektórych formach psychoterapii, lecz twórcą, który przeżywa pewien proces. Terapeuta w arteterapii jest niejako obserwatorem procesu tworzenia, który nie interweniuje w niego, ani nie ocenia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pracy z seniorami, którzy nie zawsze chętnie opowiadają o swoich uczuciach i wspomnieniach. Arteterapia umożliwia im uzmysłowienie sobie problemów stopniowo, w trakcie procesu tworzenia, a następnie uwolnienie głęboko tkwiących emocji i uczuć. Dlatego też zaleca się opiekunom czy animatorom kształcić się w zakresie arteterapii w celu wsparcia psychoterapeutycznego oraz rozwojowego swoich podopiecznych. Aby zapisać się na szkolenie w SensArte Centrum Arteterapii, realizowane w Śródmieściu Warszawy, przy al. Solidarności 84 lok. 9. (Tel: 730140717) wystarczy skontaktować się z Akademią za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez podany numer telefonu. Sesje arteterapii dedykowane są zarówno seniorom jak i osobom młodszym, osobom dużo pracującym, odczuwającym stres, mającym obniżony nastrój i trudności w relacjach osobistych i chcących podwyższyć jakość swojego życia.

Wśród korzyści dla seniorów wynikających z arteterapii można wymienić chociażby:

  • zmniejszenie napięcia,

  • pomoc w uwolnieniu nagromadzonych trudnych emocji,

  • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa,

  • pomoc w zrozumieniu motywów własnych działań i uczuć nami kierującymi,

  • zwiększenie poziomu samowiedzy i akceptacji samego siebie,

  • uaktywnienie ekspresji i spontaniczności,

  • nauka komunikacji werbalnej i niewerbalnej z innymi,

  • poprawa sprawności manualnych,

  • wpływ na pamięć, koncentrację i zdolności poznawcze.

Dowodem na skuteczności arteterapii u osób starszych może być fakt, iż badanie wykonane w Danii w 2017 roku wykazało, że obecność sztuki w szpitalu przyczyniło się do powstawania grup społecznych wśród seniorów. Osoby starsze chętniej gromadziły się w pomieszczeniach z obrazami, niż w takich, w których mieścił się telewizor. Obrazki te aktywizowały seniorów do rozmowy i pozwalały im poczuć się pewniej i spokojniej w ponurej rzeczywistości szpitalnej.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.