29 września, 2023

Blog o życiu

Tematy zdrowotne i lifestylowe tylko u nas!

Możesz mieć wspaniały związek i czuć się w nim dobrze – czyli o terapii dla par

3 min read

Myślisz o rozwodzie, trudno Ci się porozumieć z partnerem/partnerką – nie podejmuj od razu radykalnych kroków. Terapia dla par to rozwiązanie, które pozwoli Wam przyjrzeć się skrywanym emocjom i odnaleźć drogę ku sobie. Przy odrobinie chęci naprawdę można pokonać kryzys.

Terapia dla par – czyli droga ku sobie

Terapia dla par to seria spotkań między dwojgiem ludzi, tworzących związek a psychoterapeutą. Jej celem jest pomóc partnerom zrozumieć swoje problemy i poprawić ich relację. Często, prowadzona jest też z myślą o dzieciach, które nie rozumieją sytuacji i są rozbite między obojgiem rodziców. W trakcie spotkań z terapeutą małżonkowie uczą się na nowo wzajemnej komunikacji, rozpoznawania własnych potrzeb, jak również zwracania uwagi na potrzeby partnera. Jest to doskonała okazja do szczerej rozmowy, przepracowania trudnych emocji, takich jak: gniew, strach, zazdrość, niska samoocena czy poczucie krzywdy. Opowiedzenia o trudach codziennego życia, oczekiwaniach, obawach i lękach. Psycholog stara się pracować z parą nad ich nawykami i wewnętrznymi przekonaniami. Pomaga wypracować odpowiednie kompromisy i znaleźć wcześniej niedostrzegane rozwiązania. Uczy konstruktywnej rozmowy, opartej na szacunku, empatii, zrozumieniu i cierpliwości. Rolą psychoterapeuty jest również dodawanie wiary małżonkom, że mogą nadal uratować swój związek i czuć się w nim dobrze.

Kiedy terapia dla par jest skuteczna?

Skuteczność rozwiązania, jakim jest psychoterapia dla par, przede wszystkim zależy od partnerów, uczęszczających na nią. Jeśli są zgodni i oboje dążą do poprawy sytuacji, to są duże szanse na odbudowanie wspaniałego związku. Jeśli zaś angażuje się tylko jedna ze stron, a druga uczestniczy w sesjach jedynie z przymusu, czy poczucia obowiązku to może być z tym różnie. Ich motywacja oraz zaangażowanie nie muszą jednak przyjść od razu. Dlatego też, jeśli jedna ze stron nie chce wziąć udziału w terapii, warto spróbować ją przekonać, używając do tego mocnych argumentów. Na przykład zwrócić uwagę na dobro dzieci.

Warunkiem powodzenia terapii jest również szczerość partnerów, otwarte dzielenie się swoimi myślami i uczuciami. Zatajanie swoich przemyśleń, czy ukrywanie ich głęboko w sobie tylko pogłębi kryzys i zbuduje jeszcze większy mur między małżonkami. Psychoterapii nie należy również traktować jedynie jako ostatniej deski ratunku w sytuacji przedrozwodowej. Warto skorzystać z niej już w momencie zauważenia pierwszych, poważnych trudności w związku np. stagnacji, nudy, braku umiejętności porozumiewania się. Wtedy jej efekty będą szybciej widoczne, a sama terapia krótsza.

Jak wybrać terapeutę?

Psycholog dla par przede wszystkim powinien być specjalistą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien też cechować się pewnymi predyspozycjami osobowościowymi, takimi jak: zdolność empatii, aktywnego słuchania, cierpliwość, opanowanie. Nie powinien oceniać, wyśmiewać, ani opowiadać się po którejś ze stron. Musi być profesjonalistą, zachowującym obiektywizm i nie narzucającym swojego zdania. Swoim pacjentom musi umieć podsuwać narzędzia, które pomogą im odnaleźć właściwą drogę ku sobie, a nie wskazywać gotowe rozwiązania.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.