30 maja, 2024

Blog o życiu

Tematy zdrowotne i lifestylowe tylko u nas!

Czym zajmują się komornicy sądowi?

2 min read

W naszym kraju po studiach prawniczych można podejmować wiele form zatrudnienia.

Bardzo często absolwenci wyższych uczelni i kierunków prawnych decydują się na prowadzenie lub pracę w kancelariach adwokackich, działanie jako radcy prawni, itp. Inną szeroką grupą specjalistów z dziedziny prawa są komornicy sądowi. Posiadają oni specjalne uprawnienia w zakresie egzekwowania wyroków sądowych, najczęściej związanych z regulowaniem różnych należności czy też eksmisją i opróżnianiem lokali. Trzeba pamiętać, że komornicy wykonują wiele różnych czynności, których przykłady zostały przedstawione poniżej.

Czym zajmują się komornicy sądowi?

Praca komorników sądowych – podstawowe informacje

Podstawową czynnością jest oczywiście wykonanie tytułu egzekucyjnego. Komornik ma za zadanie wykonać tytuł egzekucyjny, czyli np. wyrok sądowy, postanowienie, ugodę, nakaz zapłaty itp. Komornik ma prawo do przeprowadzenia wszelkich czynności, które umożliwią mu odzyskanie należności. Ponadto komornik ma prawo do zajęcia majątku dłużnika, np. nieruchomości, samochodu, sprzętu AGD itp. Właściciel zobowiązany jest przekazać mienie do dyspozycji komornika, który następnie sprzedaje je na licytacji. Komornik sądowy jest też uprawniony do przeprowadzenia licytacji, na której sprzedaje mienie dłużnika. Cena wywoławcza ustalana jest przez komornika, a licytacja odbywa się w trybie ustalonym przez prawo.

Kolejnym ważnym działaniem komornika jest blokada rachunków. Komornik może zablokować rachunki bankowe oraz inne środki płatnicze dłużnika, co uniemożliwia mu korzystanie z pieniędzy zgromadzonych na koncie. Zablokowane środki przekazywane są do komornika. Taki specjalista z branży prawnej ma również prawo do pobierania alimentów od dłużnika, jeżeli wierzyciel uzyskał prawomocny tytuł egzekucyjny. Komornik pobiera alimenty z wynagrodzenia dłużnika lub z jego majątku.

Ponadto kancelarie komornicze, takie jak na przykład https://komornik-zielinska.pl/ mają obowiązek prowadzenia ksiąg wieczystych nieruchomości, które są przedmiotem postępowania egzekucyjnego. W księdze wieczystej są notowane wszelkie zmiany dotyczące nieruchomości. Można zauważyć, że działalność takich fachowców jest bardzo szeroka.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.