18 lipca, 2024

Blog o życiu

Tematy zdrowotne i lifestylowe tylko u nas!

Terapia małżeńska -jak wygląda terapia dla par?

3 min read

Terapia dla par to wyjątkowa alternatywa dla rozwodu lub zakończenia związku. Pozwala ona naprawić nadszarpnięte relacje i stopniowo odbudować zaufanie do partnera czy partnerki. Dużym wsparciem w tym procesie jest psycholog dla par. Jak przebiega taka terapia i jakimi cechami powinien odznaczać się dobry psycholog małżeński?

Jak wygląda terapia dla par?

Terapia dla par obejmuje kilka spotkań, w których uczestniczą osoby, tworzące związek oraz psychoterapeuta, który dąży do poprawy zaburzonej relacji. Osoby, które podejmują się takiego wyzwania, na nowo uczą się komunikacji i reagowania na potrzeby partnera. O pracy terapeuty można przeczytać więcej na stronie beata-golebiowska.pl, gdzie wyjaśniona została idea terapii małżeńskiej i cele, do których ona dąży. Terapia taka pozwala na odkrycie swoich emocji oraz przekazanie najważniejszych oczekiwań w bezpiecznym środowisku terapeutycznym. Dzięki temu możliwe jest wyzwolenie nagromadzonego gniewu, niepokoju czy zazdrości w sposób, który nie krzywdzi drugiej osoby. Terapeuta małżeński pracuje nie tylko z trudnymi emocjami, ale również i z niską samooceną, zranieniami i poczuciem krzywdy. Pomaga i wspiera w trudnych sytuacjach życiowych, do których należą np. różnego rodzaju nałogi, manipulacja, agresja i przemoc domowa. Dzięki temu możliwe staje się zrozumienie własnych potrzeb i budowanie umiejętności wzajemnego zrozumienia, stanowiącego podstawę udanych relacji w związku.

Jak wybrać psychologa dla par?

Warunkiem sukcesu terapii małżeńskiej jest odpowiednia osoba, która poprowadzi partnerów przez cały proces. Musi ona posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, pozwalające na pracę w zawodzie. Niezwykle ważne są również indywidualne predyspozycje, jakimi powinien cechować się psycholog czy psychoterapeuta, prowadzący terapię małżeńską. Empatia, zdolność do aktywnego słuchania i cierpliwość to cechy terapeuty dla par, bez których nie może obejść się żadne spotkanie terapeutyczne. Zarówno terapia małżeńska Bydgoszcz, jak i spotkania w każdym innym mieście, muszą opierać się bowiem na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, a przede wszystkim opanowaniu i powstrzymywaniu się od wystawiania ocen małżonkom i stawaniu po stronie jednego z nich. Terapeuta nie może oferować gotowych rozwiązań. Powinien natomiast nauczyć partnerów, jak samodzielnie poszukiwać rozstrzygnięć problemów i jak wprowadzać je w życiu z korzyścią dla obu stron związku.

Czy warto spróbować terapii małżeńskiej?

Terapia małżeńska niesie ze sobą szereg ważnych korzyści. Jednak, by móc w pełni z nich skorzystać, konieczna jest obustronna motywacja i zaangażowanie. Nawet najlepsza terapia poznawczo behawioralna Bydgoszcz nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, gdy obie strony związku nie będą chciały aktywnie uczestniczyć w spotkaniach. Entuzjazm i gotowość do przejścia przez proces terapeutyczny może przyjść dopiero z czasem. Ważne jest jednak, by w spotkaniach uczestniczyć świadomie i dobrowolnie. To często jedyna droga, by uniknąć rozwodu, niosącego w sobie traumatyczne skutki przede wszystkim dla dzieci. Terapia małżeńska otwiera na potrzeby drugiej osoby, stwarza możliwość konstruktywnej rozmowy, uczy empatii i szacunku oraz pozwala odbudować nadszarpnięte relacje. To również sposób na przepracowanie zdrady oraz nauka stawiania granic i wymagań, które powinny budować relacje, oparte na wzajemnym szacunku i pozytywnych uczuciach między dwojgiem ludzi, tworzących udany związek.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.